12x Ajax Allesreiniger Limoen 1,25 liter

Prijzen vanaf
2,72

alt tekst Beschrijving

Interoffice

Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon. Heerlijk frisse limoengeur. Nieuwe formule met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong. 100% reinigingskracht, werkt tegen alle soorten vuil. Fles gemaakt van 100% gerecycled plastic. Fles en dop zijn 100% recyclebaar. Gevarenaanduiding; H301 Giftig bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330 : Dodelijk bij inademing. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsvoorschrift; P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Vergelijk aanbieders (3)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Interoffice Logo  2,72
€ 6,96  9,68 Ga naar shop
€ 6,96
Plein Logo  32,22
€ 3,90  36,12 Ga naar shop
€ 3,90
Iwonatec Logo  34,60
€ 4,99  39,59 Ga naar shop
€ 4,99
alt tekst Beschrijving (3)
Interoffice

Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon. Heerlijk frisse limoengeur. Nieuwe formule met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong. 100% reinigingskracht, werkt tegen alle soorten vuil. Fles gemaakt van 100% gerecycled plastic. Fles en dop zijn 100% recyclebaar. Gevarenaanduiding; H301 Giftig bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330 : Dodelijk bij inademing. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsvoorschrift; P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Plein

Ajax Allesreiniger Limoen Fris Pak hardnekkig vet aan en houd je huis hygiënisch schoon met de Ajax Limoen allesreiniger. Deze allesreiniger heeft een nieuwe formule, die effectiever is in uw huis en attenter is voor de aarde. Deze huishoudreiniger is niet alleen effectiever dan de vorige formule, maar respecteert ook kwetsbare oppervlakken, zoals marmer en keramiek. Met de toevoeging van Limoen laat het je huis heerlijk fris ruiken. Dit schoonmaakmiddel wordt geleverd in een nieuwe fles die is gemaakt van volledig gerecycled plastic. De fles en dop zijn beide recyclebaar. * Met de frisse geur van limoen * Zonder naspoelen * Glanzend resultaat

Iwonatec

12x Ajax Allesreiniger - Limoen -1,25 liter Pak hardnekkig vet aan en houd je huis hygiënisch schoon met de Ajax Limoen allesreiniger. Deze allesreiniger heeft een nieuwe formule, die effectiever is in uw huis en attenter is voor de Aarde. Deze huishoudreiniger is niet alleen effectiever dan de vorige formule, maar respecteert ook kwetsbare oppervlakken, zoals marmer en keramiek. Dit schoonmaakmiddel wordt geleverd in een nieuwe fles die is gemaakt van volledig gerecycled plastic. De fles en dop zijn beide recyclebaar.

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie