6er Pack Ambi Pur Flush refill liquido 3 x 55 ml Tea Tree & Pine

Prijzen vanaf
6,00

alt tekst Beschrijving

Interoffice

Losse wc-blokken. Reinigende werking bij iedere spoeling. Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder. Veiligheidsinformatie: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de huid met veel water wassen. Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. Niet inslikken. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Kan een allergische reactie veroorzaken. Gevarenaanduiding; H315 veroorzaakt huidirritatie. H319 veroorzaakt oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsvoorschrift; P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Vergelijk aanbieders (1)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Interoffice Logo  6,00
€ 6,96  12,96 Ga naar shop
€ 6,96
alt tekst Beschrijving (1)

Losse wc-blokken. Reinigende werking bij iedere spoeling. Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder. Veiligheidsinformatie: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de huid met veel water wassen. Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. Niet inslikken. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. Kan een allergische reactie veroorzaken. Gevarenaanduiding; H315 veroorzaakt huidirritatie. H319 veroorzaakt oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsvoorschrift; P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Mr. Big inspecting products

alt tekstProductspecificaties

Merk Ambi Pur
Categorie
EAN
  • 8435495816423
MPN
  • 46816423

alt tekst Prijshistorie