Hg Groene Aanslagreiniger, 1000 ml

Prijzen vanaf
5,66

alt tekst Beschrijving

Koopjesdrogisterij

Groene aanslagreiniger (1000ml)-HG Groene aanslagreiniger - Biocide 9374N HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei. Wettelijk gebruiksvoorschrift a. middel ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden, flagstones, grafzerken, muren en daken. b. middel ter bestrijding van groene aanslag (wieren) op ramen en andere materialen in lege kassen en warenhuizen; Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Samenstelling Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammoniumchloride: 50 g/l Gebruik Gebruiksaanwijzing voor het verwijderen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Voor de behandeling eerst het aanwezige mos wegsteken. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten, borstelen of schrobben met een 5% op lossing HG "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). Na enkele dagen dode algen/wieren, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Om hernieuwde groei van groene aanslag tegen te gaan adviseren wij om het oppervlak nogmaals te behandelen volgens de gebruiksaanwijzing (voor het voorkomen van groene aanslag), zoals hieronder beschreven. Gebruiksaanwijzing voor het voorkomen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten of borstelen met een 5% oplossing HG  "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerkingen van HG  "groene aanslagreiniger" en het geringe residu, dat dit preparaat achterlaat, behoeft niet te worden na gespoten/ gereinigd. Door deze toepassing wordt de groene aanslag (algen/wieren) voor vele maanden tegengegaan. Verbruik: 100-200 m2 per liter. 200 m2 op gladde ondergronden (glas, marmer, kunststof). 100 m2 op poreuze ondergronden (beton, baksteen, flagstones). Niet gebruiken bij Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Bijzondere gevaren H315- Veroorzaakt huidirritatie.  H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel.  H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanbevelingen P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Overige informatie Fles rechtop vervoeren en bewaren.  Voor het beste resultaat, adviseren wij om HG  "groene aanslagreiniger" niet toe te passen bij een buitentemperatuur beneden 10°C. De werking van dit product kan beïnvloed worden door andere vervuiling dan groene aanslag op het oppervlak. De werkzame stof hecht zich ook aan de vervuiling waardoor het niet volledig in kan werken op de groene aanslag. Voor terrassen van niet zuurgevoelige tegels zoals bijvoorbeeld grindtegels enz., die niet alleen vervuild zijn met groene aanslag wordt aangeraden deze eerst te reinigen met HG "terrastegel reiniger" en gebruik HG  "extreem krachtreiniger" (super remover) (HG product 20) voor zuurgevoelige oppervlakken, zoals  hardsteen/blauwe steen, marmer enz. Daarna kan de HG "groene aanslagreiniger" toegepast worden om groene aanslag te voorkomen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Het behandelen van verharde oppervlakten naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De oplossing nooit direct op gras en planten spuiten of gieten, HG "groene aanslagreiniger" wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met synthetische was middelen.  Vorstvrij bewaren

Vergelijk aanbieders (19)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
DrogisterijAanbiedingen Logo € 7,35
 5,66
€ 4,95 € 10,61 Ga naar shop
€ 4,95
Koopjesdrogisterij Logo € 7,35
 5,66
€ 4,95 € 10,61 Ga naar shop
€ 4,95
Voordeligstedrogist Logo € 7,35
 5,66
€ 4,95 € 10,61 Ga naar shop
€ 4,95
OnlineDrogist Logo € 7,35
 5,81
€ 5,95 € 11,76 Ga naar shop
€ 5,95
InternetDrogisterij Logo € 7,35
 5,88
€ 4,95 € 10,83 Ga naar shop
€ 4,95
GYZS Logo  5,95
€ 6,95 € 42,65
(6 pack)
Ga naar shop
€ 6,95
Drogist Logo € 7,35
 6,29
€ 3,95 € 10,24 Ga naar shop
€ 3,95
Houkematools.nl Logo  6,49
€ 5,95 € 12,44 Ga naar shop
€ 5,95
Kabelshop Logo  6,75
€ 3,95 € 10,70 Ga naar shop
€ 3,95
DeOnlineDrogist Logo  6,88
€ 3,95 € 10,83 Ga naar shop
€ 3,95
Warentuin Logo € 7,29
 6,89
€ 6,99 € 13,88 Ga naar shop
€ 6,99
Scala XL Logo  6,99
€ 4,95 € 11,94 Ga naar shop
€ 4,95
Medimart Logo € 7,99
 7,19
€ 3,50 € 10,69 Ga naar shop
€ 3,50
Plein Logo  7,35
€ 3,90 € 11,25 Ga naar shop
€ 3,90
Voordeeldrogisterij Logo  7,35
€ 4,95 € 12,30 Ga naar shop
€ 4,95
Tuinland Logo  7,35
€ 4,99 € 12,34 Ga naar shop
€ 4,99
eFarma Logo € 7,99
 7,59
€ 3,95 € 11,54 Ga naar shop
€ 3,95
VitAdvice Logo € 9,59
 7,99
€ 5,95 € 13,94 Ga naar shop
€ 5,95
Accense Logo  9,25
€ 4,95 € 14,20 Ga naar shop
€ 4,95
alt tekst Beschrijving (16)
Koopjesdrogisterij

Groene aanslagreiniger (1000ml)-HG Groene aanslagreiniger - Biocide 9374N HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei. Wettelijk gebruiksvoorschrift a. middel ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden, flagstones, grafzerken, muren en daken. b. middel ter bestrijding van groene aanslag (wieren) op ramen en andere materialen in lege kassen en warenhuizen; Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Samenstelling Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammoniumchloride: 50 g/l Gebruik Gebruiksaanwijzing voor het verwijderen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Voor de behandeling eerst het aanwezige mos wegsteken. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten, borstelen of schrobben met een 5% op lossing HG "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). Na enkele dagen dode algen/wieren, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Om hernieuwde groei van groene aanslag tegen te gaan adviseren wij om het oppervlak nogmaals te behandelen volgens de gebruiksaanwijzing (voor het voorkomen van groene aanslag), zoals hieronder beschreven. Gebruiksaanwijzing voor het voorkomen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten of borstelen met een 5% oplossing HG  "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerkingen van HG  "groene aanslagreiniger" en het geringe residu, dat dit preparaat achterlaat, behoeft niet te worden na gespoten/ gereinigd. Door deze toepassing wordt de groene aanslag (algen/wieren) voor vele maanden tegengegaan. Verbruik: 100-200 m2 per liter. 200 m2 op gladde ondergronden (glas, marmer, kunststof). 100 m2 op poreuze ondergronden (beton, baksteen, flagstones). Niet gebruiken bij Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Bijzondere gevaren H315- Veroorzaakt huidirritatie.  H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel.  H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanbevelingen P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Overige informatie Fles rechtop vervoeren en bewaren.  Voor het beste resultaat, adviseren wij om HG  "groene aanslagreiniger" niet toe te passen bij een buitentemperatuur beneden 10°C. De werking van dit product kan beïnvloed worden door andere vervuiling dan groene aanslag op het oppervlak. De werkzame stof hecht zich ook aan de vervuiling waardoor het niet volledig in kan werken op de groene aanslag. Voor terrassen van niet zuurgevoelige tegels zoals bijvoorbeeld grindtegels enz., die niet alleen vervuild zijn met groene aanslag wordt aangeraden deze eerst te reinigen met HG "terrastegel reiniger" en gebruik HG  "extreem krachtreiniger" (super remover) (HG product 20) voor zuurgevoelige oppervlakken, zoals  hardsteen/blauwe steen, marmer enz. Daarna kan de HG "groene aanslagreiniger" toegepast worden om groene aanslag te voorkomen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Het behandelen van verharde oppervlakten naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De oplossing nooit direct op gras en planten spuiten of gieten, HG "groene aanslagreiniger" wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met synthetische was middelen.  Vorstvrij bewaren

VitAdvice

HG Groene aanslagreiniger - Biocide 9374N HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei. Wettelijk gebruiksvoorschrift a. middel ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden, flagstones, grafzerken, muren en daken. b. middel ter bestrijding van groene aanslag (wieren) op ramen en andere materialen in lege kassen en warenhuizen; Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Samenstelling Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammoniumchloride: 50 g/l Gebruik Gebruiksaanwijzing voor het verwijderen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Voor de behandeling eerst het aanwezige mos wegsteken. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten, borstelen of schrobben met een 5% op lossing HG "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). Na enkele dagen dode algen/wieren, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Om hernieuwde groei van groene aanslag tegen te gaan adviseren wij om het oppervlak nogmaals te behandelen volgens de gebruiksaanwijzing (voor het voorkomen van groene aanslag), zoals hieronder beschreven. Gebruiksaanwijzing voor het voorkomen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten of borstelen met een 5% oplossing HG  "groene aanslagreiniger" (1 liter op 20 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerkingen van HG  "groene aanslagreiniger" en het geringe residu, dat dit preparaat achterlaat, behoeft niet te worden na gespoten/ gereinigd. Door deze toepassing wordt de groene aanslag (algen/wieren) voor vele maanden tegengegaan. Verbruik: 100-200 m2 per liter. 200 m2 op gladde ondergronden (glas, marmer, kunststof). 100 m2 op poreuze ondergronden (beton, baksteen, flagstones). Niet gebruiken bij Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Bijzondere gevaren H315- Veroorzaakt huidirritatie.  H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel.  H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanbevelingen P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Overige informatie Fles rechtop vervoeren en bewaren.  Voor het beste resultaat, adviseren wij om HG  "groene aanslagreiniger" niet toe te passen bij een buitentemperatuur beneden 10°C. De werking van dit product kan beïnvloed worden door andere vervuiling dan groene aanslag op het oppervlak. De werkzame stof hecht zich ook aan de vervuiling waardoor het niet volledig in kan werken op de groene aanslag. Voor terrassen van niet zuurgevoelige tegels zoals bijvoorbeeld grindtegels enz., die niet alleen vervuild zijn met groene aanslag wordt aangeraden deze eerst te reinigen met HG "terrastegel reiniger" en gebruik HG  "extreem krachtreiniger" (super remover) (HG product 20) voor zuurgevoelige oppervlakken, zoals  hardsteen/blauwe steen, marmer enz. Daarna kan de HG "groene aanslagreiniger" toegepast worden om groene aanslag te voorkomen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Het behandelen van verharde oppervlakten naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De oplossing nooit direct op gras en planten spuiten of gieten, HG "groene aanslagreiniger" wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met synthetische was middelen.  Vorstvrij bewaren

Drogist

HG Groene aanslag reiniger 1000ml op voorraad. Voor 21:30 besteld, morgen in huis. Gratis verzending vanaf 20,-. Groene aanslag binnen 36 uur verwijderenNa het aanbrengen van HG groene aanslagreiniger is de algengroei binnen 36 uur verdwenen. De reiniger zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal voor een paar maanden goed beschermd is tegen algengroei. Vanzelfsprekend is onze groene aanslagreiniger niet schadelijk voor gras en planten.Binnen 36 uur resultaatGoed voor behandeling tot 200 m2In verdunde vorm geen effect op gras en plantenHoe gebruik je HG groene aanslag reiniger?Volg onderstaande stappen en verwijder algengroei van terrassen, paden, muren en meer met behulp van HG groene aanslag reiniger:Pas de groene aanslagreiniger bij droog weer toe en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt.Steek voor de behandeling eerst het aanwezige mos weg.HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1 : 20 met water. Breng de oplossing aan met een gieter of plantenspuit.Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.  GevaarVeroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.  AttentieFles rechtop vervoeren en bewaren.

Kabelshop

Anti groene aanslag- Om jouw tuin weer te laten stralen, heb jij deze groene aanslag verwijderaar nodig. Dit product van HG is zeer eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat jij binnen 36 uur verlost bent van groene aanslag. Dit product is goed voor het behandelen van een oppervlakte van 200 m².Groene aanslagreiniger van goede kwaliteitGroene alg ontwikkelt zich vooral in de herfst en de winter. Maar juist ook in de lente en zomer wil je van het lastige plantje af. Je lost het tegen groene aanslag op in water: de mengverhouding is 1 op 20. Breng vervolgens de vloeistof aan met een gieter of drukspuit. De algjes worden binnen 36 uur bruin en sterven af en de aanslag zal vervolgens door de regen en wind verdwijnen. Wil je snel je terrastegels schoonmaken? Dan kun je de tegels nog naborstelen of met een hogedrukreiniger aan de slag om de algen te verwijderen.Wanneer kun je het best groene aanslag van tegels weghalen?Je kunt je tuinmeubelen, daken, terras en paden het best schoonmaken als het niet te koud is. Het product werkt vanaf 6 graden Celsius maar werkt sneller vanaf 12 à 15 graden Celsius. Let wel op dat er geen regen is voorspeld vlak nadat je met groene aanslag verwijderaar aan de slag bent geweest, het middel heeft namelijk tijd nodig om in te trekken.Eigenschappen: Groeneaanslagverwijderaar van HG Werkt binnen 36 uur Restanten verdwijnen vanzelf Geschikt voor tuinmeubelen, terrassen, daken, paden, afsluitingen en grafzerken 1 liter concentraat is goed voor 200 m² Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.*Dit product is niet geschikt voor deBelgische markt

DeOnlineDrogist

HG Groene Aanslagreiniger verwijdert de bekende grauwe groene sluier, of beter gezegd algengroei, van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terra cotta potten, grafzerken, etc. Na het aanbrengen is de algengroei binnen 36 uur verdwenen. De reiniger zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal voor een paar maanden goed beschermd is tegen algengroei. Vanzelfsprekend is HG groene aanslagreiniger niet schadelijk voor gras en planten. Hoe te gebruiken?HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, bezem, luiwagen of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei. Verbruik100-200 m2 per liter, 200 m2 op gladde ondergronden, 100 m2 op poreuze ondergronden.WaarschuwingenZie het bijgevoegde etiket voor de voorzorgsmaatregelen en/of gevarenaanduidingen bij dit product.

GYZS

HG Groene Aanslagreiniger - 1L - 181100100 bij GYZS.nl | Afname Per: 6 Stuk| Merk: HG | Korte beschrijving: HG groene aanslagreiniger verwijdert de bekende grauwe groene sluier, of beter gezegd algengroei, van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terra cotta potten, grafzerken, etc. Na het aanbrengen is de algengroei binnen 36 uur verdwenen. De reiniger zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal voor een paar maanden goed beschermd is tegen algengroei. Vanzelfsprekend is HG groene aanslagreiniger niet schadelijk voor gras en planten. \n \n HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei.\n \n Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Medimart

HG Groene aanslagreiniger - Biocide 9374N HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei. Wettelijk gebruiksvoorschrift a. middel ter bestrijding van groene aanslag op tegelpaden, flagstones, grafzerken, muren en daken. b. middel ter bestrijding van groene aanslag (wieren) op ramen en andere materialen in lege kassen en warenhuizen; Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat

Plein

HG Groene Aanslagreiniger HG ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel. HG groene aanslagreiniger verwijdert op professionele wijze groene aanslag binnen 36 uur van allerlei ondergronden en beschermt daarna maanden tegen nieuwe aanslag. Onschadelijk voor gras en planten. HG groene aanslagreiniger verwijdert algengroei van terrassen, paden, muren, daken, hout, terra cotta, etc. Het zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal maanden goed is beschermd tegen nieuwe algengroei. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * Voor grote oppervlakken tot 200m2 * Zelfwerkend * Snel zichtbaar resultaat * In verdunde vorm geen effect op gras en planten * HG doet wat het belooft

Houkematools.nl

De reiniger zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal voor een paar maanden goed beschermd is tegen algengroei. Vanzelfsprekend is HG groene aanslagreiniger niet schadelijk voor gras en planten. Hoe gebruikt u HG groene aanslag reiniger? Volg onderstaande stappen en verwijder algengroei van terrassen, paden, muren en meer met behulp van HG groene aanslag reiniger: Pas de groene aanslagreiniger bij droog weer toe en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. Steek voor de behandeling eerst het aanwezige mos weg. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1 : 20 met water. Breng de oplossing aan met een gieter of plantenspuit.

Tuinland

Last van groene aanslag in je tuin? Gebruik dan HG groene aanslagreiniger en alles ziet er weer als nieuw uit. HG Groene Aanslagreiniger 1 L Je hebt binnen 36 uur resultaat met HG groene aanslagreiniger. Je kunt er de algengroei van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terracotta potten, grafzerken mee verwijderen. Als je het goed verdunt is het niet schadelijk voor het gras en je planten. Groene aanslag verwijderen is nog nooit zo gemakkelijk geweest! Deze fles is genoeg voor een behandeling tot 200 m2. Inhoud: 1 L

Accense

HG groene aanslagreiniger verwijdert de bekende grauwe groene sluier, of beter gezegd algengroei, van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terra cotta potten, grafzerken, etc. HG Groene aanslagreiniger - Biocide 9374N HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de opl

Warentuin

groene aanslagreiniger. Groene aanslagreiniger is een van de handige producten van HG om huisvuil, vlekken of nare geurtjes te bestrijden. Uit onze collectie verf, onderhoud, kleding & bescherming. Van het merk HG maar met Warentuin - kwaliteit & services. Warentuin heeft alles voor huis, tuin en dier! groene aanslagreiniger, dit komt uit het assortiment hg, koop hem gemakkelijk en goedkoop online! Dit product verkopen wij per stuk tenzij anders aangeven.

Scala XL

HG groene aanslagreiniger verwijdert de bekende grauwe groene sluier, of beter gezegd algengroei. Het verwijdert deze algengroei van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terra cotta potten, grafzerken en meer. Groene aanslag verwijderen is nog nooit zo makkelijk geweest! Binnen 36 uur resultaat. Goed voor behandeling tot 200 m2. In verdunde vorm geen effect op gras en planten.Inhoud: 1 l

DrogisterijAanbiedingen

HG Groene Aanslagreiniger 1000ml. Huishoudelijk , Reinigingsmiddel. HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt.

EFarma

HG groene aanslagreiniger verwijdert de bekende grauwe groene sluier, of beter gezegd algengroei, van terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terra cotta potten, grafzerken, etc.

Voordeeldrogisterij

HG groene aanslagreiniger verwijdert groene en grauwe sluier dat bekend staat als algengroei grondig en veilig.

Mr. Big inspecting products

alt tekst Prijshistorie

Naast producten van HG zijn er merken met soortgelijke producten: Volatile, Pupa, MAC, LOreal Paris, Maybelline, John Van G, Rimmel London, Nivea, Clinique, Lavera, Guerlain, Bourjois, Kneipp, Sisley, Max Factor