HG Schimmel & Aanslagreiniger Schuimspray 500 ml

Prijzen vanaf
7,95

alt tekst Beschrijving

VitAdvice

HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling Natriumhypochloriet 4,2% (ALS ACTIEF CHLOOR). Gebruik Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpijpje. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30  minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".  Verbruik: 2-3 m2 wandoppervlak, 6-8 m2 tegelvoegen Waarschuwing H290- Kan bijtend zijn voor metalen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  EUH031- Vormt giftig gas in contact met zuren.  EUH071- Bijtend voor de luchtwegen.  EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere productengebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P264- Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.  P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  P303+P361+P353+P310- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Onmiddellijk een arts raadplegen. P305+P351+P338+P310- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P405- Achter slot bewaren.  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval Overige waarschuwing Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding; (hoog) glans verf en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op (spack)spuitwerk plafonds raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. Fabrikant HG International b.v. Damsluisweg 70 1332 EJ Almere

Vergelijk aanbieders (11)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Kabelshop Logo  7,95
€ 4,95  12,90 Ga naar shop
€ 4,95
GYZS Logo  8,11
€ 7,45  56,11
(6 pack)
Ga naar shop
€ 7,45
DeOnlineDrogist Logo € 10,39
 8,21
€ 3,95  12,16 Ga naar shop
€ 3,95
Interoffice Logo  8,93
€ 6,96  15,89 Ga naar shop
€ 6,96
Boerenwebwinkel Logo  9,09
€ 6,95  16,04 Ga naar shop
€ 6,95
Medimart Logo € 10,39
 9,35
€ 3,50  12,85 Ga naar shop
€ 3,50
VitAdvice Logo € 10,39
 9,64
€ 5,99  15,63 Ga naar shop
€ 5,99
Warentuin Logo  9,69
€ 6,99  16,68 Ga naar shop
€ 6,99
Plein Logo  10,39
€ 3,90  14,29 Ga naar shop
€ 3,90
Accense Logo  10,95
€ 5,50  16,45 Ga naar shop
€ 5,50
Office Deals Logo  11,19
€ 7,07  18,26 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (10)
VitAdvice

HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling Natriumhypochloriet 4,2% (ALS ACTIEF CHLOOR). Gebruik Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpijpje. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30  minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".  Verbruik: 2-3 m2 wandoppervlak, 6-8 m2 tegelvoegen Waarschuwing H290- Kan bijtend zijn voor metalen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  EUH031- Vormt giftig gas in contact met zuren.  EUH071- Bijtend voor de luchtwegen.  EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere productengebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P264- Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.  P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  P303+P361+P353+P310- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Onmiddellijk een arts raadplegen. P305+P351+P338+P310- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P405- Achter slot bewaren.  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval Overige waarschuwing Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding; (hoog) glans verf en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op (spack)spuitwerk plafonds raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. Fabrikant HG International b.v. Damsluisweg 70 1332 EJ Almere

Office Deals

HG schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. Voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. Zelfwerkend. Binnen 30 minuten resultaat. Minder penetrante geur. Veiligheidsinformatie. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Bijtend voor de luchtwegen. Niet in combinatie gebruiken met andere producten. Draag beschermende kleding en oogbescherming. Na inslikken de mond spoelen, geen braken opwekken. Bij contact met de huid of het haar verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid afspoelen met water. Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het gebruik van kinderen houden. Gevarenaanduiding; H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kabelshop

Schimmelreiniger - Met deze schimmelreiniger ben je in slechts 30 minuten af van vieze schimmels in bijvoorbeeld je badkamer, sauna of garage. De fles bevat 500 milliliter aan schuimspray. Deze schuimformule geeft de reiniger een betere hechting en een langere inwerktijd. Daarnaast wordt er een minder penetrante geur door de ruimte verspreidt.Eenvoudig schimmel verwijderen in je badkamerSchimmels, vocht en weerplekken vind je veel terug in tegel-, siliconenvoegen of stucwerk. Met deze krachtige reinigingsspray heb je in een mum van tijd je voegen weer schoongemaakt. Dit middel heeft een blekende werking en een zelfwerkende formule die in slechts 30 minuten tijd resultaat geeft. Wanneer je deze schuimspray wilt gebruiken adviseren wij om de ruimte goed te ventileren en om rubberen handschoenen te dragen. Voor het verwijderen van hardnekkige schimmels volg je onderstaand stappenplan:Stap 1: Besproei de ondergrond vanaf 3 tot 5 centimeter met de schuimsprayStap 2: Laat het reinigingsmiddel 30 minuten inwerkenStap 3: Maak het oppervlak tot slot schoon met water en een sponsEigenschappen: Schimmelreiniger van HG Voor tegel-, siliconenvoegen en stucwerk Zelfwerkende formule Binnen 30 minuten resultaat Schuimspray: minder penetrante geur en minder kans op spatten Inhoud: 500 milliliter Let op: fles rechtop bewaren en buiten bereik van kinderen houden*Dit product is niet geschikt voor de Belgische markt

Medimart

HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling

DeOnlineDrogist

AlgemeenDe HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Deze vocht- of weer- en lelijke zwarte schimmelplekken, komen veel voor in siliconenvoegen tussen badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Er is een gewone sprayvariant verkrijgbaar: de HG schimmelreiniger, maar ook een schuimspray: de HG schimmelreiniger schuimspray. Beiden uiterst effectief, maar de unieke schuimformule heeft een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft natuurlijk minder kans op spatten. Bovendien heeft het schuim de eigenschap langer te blijven zitten en zorgt daardoor voor een betere en langere inwerking. Hoe te gebruiken?De ondergrond vanaf 3 tot 5 cm besproeien. Het middel 30 minuten laten inwerken en daarna afspoelen of schoonmaken met water en spons.WaarschuwingenZie het bijgevoegde etiket voor de voorzorgsmaatregelen en/of gevarenaanduidingen bij dit product.

Boerenwebwinkel

Hg schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. Eigenschappen: voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. Zelfwerkend binnen 30 minuten resultaat minder penetrante geur minder kans op spatten beter te richten nog betere inwerking hoe werkt hg schimmelreiniger schuimspray? volg onderstaande stappen voor het correct gebruik van hg schimmelreiniger schuimspray: besproei de ondergrond vanaf 3 tot 5 cm met hg schimmelreiniger schuimspray.  laat het schimmel schoonmaakmiddel 30 minuten inwerken. Maak het schoon met water en een spons. Het resultaat is een schimmelvrije omgeving! gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Plein

HG Schimmelreiniger Schuimspray HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels. Deze zelfwerkende schuimspray met langere hechting rekent snel en effectief af met ongezonde zwarte schimmelplekken. • Vernietigt de hardnekkigste schimmel • Unieke schuimformule voor optimale hechting • Binnen 30 minuten resultaat • Zelfwerkend Schimmel komt vaak voor in de badkamer en andere vochtige plekken. HG schimmelreiniger schuimspray heeft een unieke schuimformule. Het is goed te richten, blijft langer zitten en heeft zo een langere inwerking. Ideaal voor verticale oppervlakken. Geschikt voor tegel-, siliconenvoegen, stucwerk e.d. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Warentuin

Schimmelreiniger schuimspray. Schimmelreiniger schuimspray is een van de handige producten van HG om huisvuil, vlekken of nare geurtjes te bestrijden. Uit onze collectie verf, onderhoud, kleding & bescherming. Van het merk HG maar met Warentuin - kwaliteit & services. Warentuin heeft alles voor huis, tuin en dier! Schimmelreiniger schuimspray, dit komt uit het assortiment schoonmaak onderhoudsmiddelen, koop hem gemakkelijk en goedkoop online! Dit product verkopen wij per stuk tenzij anders aangeven.

Accense

HG Schimmelreiniger schuimspray HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast he

GYZS

HG 632050100 Schimmerreiniger - 500ml bij GYZS.nl | Afname Per: 6 Stuk| EAN: 8711577202248 | Merk: HG | Korte beschrijving: .

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie