HG Snelontkalker voor Koffiezetapparaten, Waterkokers & Wasmaschines 500ML

Prijzen vanaf
5,50

alt tekst Beschrijving

Houkematools.nl

Door de afzetting van ketelsteen en kalk gaan verwarmingselementen meer energie gebruiken, waardoor het rendement terugloopt en de elementen vroegtijdig kapot gaan. Bovendien wordt bij koffiezetapparaten de smaak van koffie er niet beter op. De gebruiksaanwijzing voor ontkalken varieert sterk per heet waterapparaat en ook de waterhardheid is van belang voor het goed verwijderen van ketelsteen en kalk.  Hoe gebruikt u HG ontkalker? Afhankelijk van het type apparaat verschilt de werkwijze van het ontkalken. Ontkalken van een koffiezetapparaat * Verdun 50ml van de HG ontkalker met een halve liter water en giet de koffiezetapparaat ontkalker voorzichtig in het reservoir van het koffiezetapparaat.  * Laat het apparaat werken zoals er normaal ook koffie wordt gezet.  * Giet de oplossing weg in de afvoer. Indien het apparaat onvoldoende doorstroomt, herhaal de behandeling met een nieuw mengsel koffiemachine ontkalker.  * Tenslotte het apparaat drie keer met schoon water laten werken, zodat er geen kalkresten of een nasmaak achterblijft. Ontkalken van een waterkoker * Verdun 50ml van de HG ontkalker met een halve liter water en giet het voorzichtig in de waterkoker.  * Zet het apparaat niet aan, maar laat de vloeistof circa 40 minuten koud inwerken.  * Giet de oplossing weg in de afvoer. Indien de kalk onvoldoende verwijderd is, de behandeling met ontkalker herhalen.  * Tenslotte het apparaat na de behandeling goed naspoelen.  Ontkalken van een wasmachine * Voeg de HG ontkalker toe in het waspoederbakje. In zacht watergebieden 100ml en in hardwatergebieden 200ml.  * Zet het kortste programma aan met een temperatuur van 60°C.  * Halverwege het programma het apparaat uitzetten en circa 20 minuten wachten, zodat de wasmachine ontkalker goed inwerkt.  * Laat na 20 minuten het apparaat het programma afwerken.

Vergelijk aanbieders (7)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Kabelshop Logo  5,50
€ 4,95  10,45 Ga naar shop
€ 4,95
Interoffice Logo  5,88
€ 6,96  12,84 Ga naar shop
€ 6,96
Houkematools.nl Logo  5,99
€ 6,95  12,94 Ga naar shop
€ 6,95
VitAdvice Logo € 7,29
 6,34
€ 5,99  12,33 Ga naar shop
€ 5,99
Voordeeldrogisterij Logo  7,17
€ 4,95  12,12 Ga naar shop
€ 4,95
DeOnlineDrogist Logo  7,28
€ 3,95  11,23 Ga naar shop
€ 3,95
Office Deals Logo  7,36
€ 7,07  14,43 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (7)
Houkematools.nl

Door de afzetting van ketelsteen en kalk gaan verwarmingselementen meer energie gebruiken, waardoor het rendement terugloopt en de elementen vroegtijdig kapot gaan. Bovendien wordt bij koffiezetapparaten de smaak van koffie er niet beter op. De gebruiksaanwijzing voor ontkalken varieert sterk per heet waterapparaat en ook de waterhardheid is van belang voor het goed verwijderen van ketelsteen en kalk.  Hoe gebruikt u HG ontkalker? Afhankelijk van het type apparaat verschilt de werkwijze van het ontkalken. Ontkalken van een koffiezetapparaat * Verdun 50ml van de HG ontkalker met een halve liter water en giet de koffiezetapparaat ontkalker voorzichtig in het reservoir van het koffiezetapparaat.  * Laat het apparaat werken zoals er normaal ook koffie wordt gezet.  * Giet de oplossing weg in de afvoer. Indien het apparaat onvoldoende doorstroomt, herhaal de behandeling met een nieuw mengsel koffiemachine ontkalker.  * Tenslotte het apparaat drie keer met schoon water laten werken, zodat er geen kalkresten of een nasmaak achterblijft. Ontkalken van een waterkoker * Verdun 50ml van de HG ontkalker met een halve liter water en giet het voorzichtig in de waterkoker.  * Zet het apparaat niet aan, maar laat de vloeistof circa 40 minuten koud inwerken.  * Giet de oplossing weg in de afvoer. Indien de kalk onvoldoende verwijderd is, de behandeling met ontkalker herhalen.  * Tenslotte het apparaat na de behandeling goed naspoelen.  Ontkalken van een wasmachine * Voeg de HG ontkalker toe in het waspoederbakje. In zacht watergebieden 100ml en in hardwatergebieden 200ml.  * Zet het kortste programma aan met een temperatuur van 60°C.  * Halverwege het programma het apparaat uitzetten en circa 20 minuten wachten, zodat de wasmachine ontkalker goed inwerkt.  * Laat na 20 minuten het apparaat het programma afwerken.

Office Deals

HG snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines verwijdert kalk en ketelsteen in heet-water-apparatuur, zoals een koffiezetapparaat, waterkoker of wasmachine. Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur. Voor heetwater apparatuur. Verwijdert kalk en ketelsteen. Uiterst effectief. Gevarenaanduidingen: H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing. Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Kabelshop

Ontkalker - Deze effectieve ontkalker van HG zorgt voor zeer snel resultaat en is geschikt voor heetwater apparaten, zoals wasmachines, waterkokers en koffiezetapparaten. De ontkalker is veilig voor de apparatuur en verwijdert kalk en ketelsteen, zodat jouw apparaten goed blijven werken.Wasmachine, waterkoker en koffiezetapparaat ontkalkerDoor de afzetting van kalk en ketelsteen in heetwater apparaten gaan de ingebouwde verwarmingselementen meer energie gebruiken. Hierdoor wordt het rendement lager en kunnen de elementen vroegtijdig kapot gaan. Daarnaast kan je koffie of thee er een stuk minder lekker van gaan smaken. Gelukkig biedt deze HG ontkalker de oplossing. Lees voor gebruik heel goed de gebruiksaanwijzing, de stappen variëren namelijk per heetwater apparaat. Daarnaast is de waterhardheid van belang voor het goed verwijderen van kalk en kalksteen.Eigenschappen: Ontkalker van HG Geschikt voor heetwater apparatuur Verwijdert kalk en ketelsteen Inhoud: 500 ml Let op: rechtop bewaren, contact met de huid vermijden en buiten het bereik van kinderen houden

Interoffice

HG snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines verwijdert kalk en ketelsteen in heet-water-apparatuur, zoals een koffiezetapparaat, waterkoker of wasmachine. Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur. Voor heetwater apparatuur. Verwijdert kalk en ketelsteen. Uiterst effectief. Veiligheidsinformatie. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag beschermende kleding en oogbescherming. Na inslikken de mond spoelen, geen braken opwekken. Bij contact met de huid of het haar verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid afspoelen met water. Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het gebruik van kinderen houden. Gevarenaanduiding; H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."

DeOnlineDrogist

HG Ontkalker is een effectieve ontkalkingsvloeistof die speciaal werd ontwikkeld voor het verwijderen van ketelsteen in heetwaterapparatuur zoals: koffiezetapparaten, wasmachines en vaatwasmachines. Door de afzetting van ketelsteen en kalk gaan verwarmingselementen meer energie gebruiken, waardoor het rendement terugloopt en de elementen vroegtijdig kapot gaan. Bovendien wordt bij koffiezetapparaten de smaak van koffie er niet beter op. Hoe te gebruiken?De gebruiksaanwijzing voor ontkalken varieert sterk per heetwaterapparaat en ook de waterhardheid is van belang voor het goed verwijderen van ketelsteen en kalk. De correcte verwerking van HG snelontkalker staat op de verpakking.WaarschuwingenZie het bijgevoegde etiket voor de voorzorgsmaatregelen en/of gevarenaanduidingen bij dit product.

VitAdvice

HG 'snel' ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers & wasmachines is een effectieve ontkalkingsvloeistof die speciaal werd ontwikkeld voor het verwijderen van ketelsteen in heetwaterapparatuur zoals: koffiezetapparaten, wasmachines en vaatwasmachines. Door de afzetting van ketelsteen en kalk gaan verwarmingselementen meer energie gebruiken, waardoor het rendement terugloopt en de elementen vroegtijdig kapot gaan. Bovendien wordt bij koffiezetapparaten de smaak van koffie er niet beter op. De gebruiksaanwijzing voor ontkalken varieert sterk per heetwaterapparaat en ook de waterhardheid is van belang voor het goed verwijderen van ketelsteen en kalk. De correcte verwerking van HG 'snel' ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines staat op de verpakking.

Voordeeldrogisterij

Deze snel ontkalker verwijdert op een makkelijke manier kalk en ketelsteen.

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie