Hg schimmelreiniger schuimspray

Prijzen vanaf
7,95

alt tekst Beschrijving

VitAdvice HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling Natriumhypochloriet 4,2% (ALS ACTIEF CHLOOR). Gebruik Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpijpje. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30  minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".  Verbruik: 2-3 m2 wandoppervlak, 6-8 m2 tegelvoegen Waarschuwing H290- Kan bijtend zijn voor metalen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  EUH031- Vormt giftig gas in contact met zuren.  EUH071- Bijtend voor de luchtwegen.  EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere productengebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P264- Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.  P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  P303+P361+P353+P310- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Onmiddellijk een arts raadplegen. P305+P351+P338+P310- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P405- Achter slot bewaren.  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval Overige waarschuwing Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding; (hoog) glans verf en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op (spack)spuitwerk plafonds raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. Fabrikant HG International b.v. Damsluisweg 70 1332 EJ Almere

Vergelijk aanbieders (13)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Kabelshop Logo  7,95
€ 4,95  12,90 Ga naar shop
€ 4,95
DeOnlineDrogist Logo € 10,39
 8,21
€ 3,95  12,16 Ga naar shop
€ 3,95
VitAdvice Logo € 10,99
 9,89
€ 5,99  15,88 Ga naar shop
€ 5,99
Office Deals Logo  10,29
€ 7,07  17,36 Ga naar shop
€ 7,07
Voordeeldrogisterij Logo  10,88
€ 4,95  15,83 Ga naar shop
€ 4,95
Medimart Logo € 9,89
 10,99
€ 3,95  14,94 Ga naar shop
€ 3,95
Pets Place Logo  10,99
€ 4,99  15,98 Ga naar shop
€ 4,99
Disposable Discounter Logo  11,00
€ 9,62  20,62 Ga naar shop
€ 9,62
Boerenwebwinkel Logo  11,49
€ 7,35  18,84 Ga naar shop
€ 7,35
Kuipers Agrishop Logo  11,49
Gratis  11,49 Ga naar shop
Gratis
Accense Logo  11,75
€ 5,50  17,25 Ga naar shop
€ 5,50
Warentuin Logo  14,75
€ 6,99  21,74 Ga naar shop
€ 6,99
Productpine Logo  21,15
Gratis  21,15 Ga naar shop
Gratis
alt tekst Beschrijving (13)
VitAdvice

HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling Natriumhypochloriet 4,2% (ALS ACTIEF CHLOOR). Gebruik Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpijpje. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30  minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voor het reinigen van grote oppervlakken met groene aanslag adviseren wij HG "groene aanslagreiniger".  Verbruik: 2-3 m2 wandoppervlak, 6-8 m2 tegelvoegen Waarschuwing H290- Kan bijtend zijn voor metalen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  EUH031- Vormt giftig gas in contact met zuren.  EUH071- Bijtend voor de luchtwegen.  EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere productengebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P264- Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.  P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  P303+P361+P353+P310- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Onmiddellijk een arts raadplegen. P305+P351+P338+P310- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P405- Achter slot bewaren.  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval Overige waarschuwing Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding; (hoog) glans verf en lamellen. Bij contact direct met water afspoelen. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierstrips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op (spack)spuitwerk plafonds raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geglazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkleuring ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: Zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. Fabrikant HG International b.v. Damsluisweg 70 1332 EJ Almere

Office Deals

HG schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. Voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. Zelfwerkend. Binnen 30 minuten resultaat. Minder penetrante geur. Veiligheidsinformatie. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Bijtend voor de luchtwegen. Niet in combinatie gebruiken met andere producten. Draag beschermende kleding en oogbescherming. Na inslikken de mond spoelen, geen braken opwekken. Bij contact met de huid of het haar verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid afspoelen met water. Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het gebruik van kinderen houden. Gevarenaanduiding; H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kabelshop

Schimmelreiniger - Met deze schimmelreiniger ben je in slechts 30 minuten af van vieze schimmels in bijvoorbeeld je badkamer, sauna of garage. De fles bevat 500 milliliter aan schuimspray. Deze schuimformule geeft de reiniger een betere hechting en een langere inwerktijd. Daarnaast wordt er een minder penetrante geur door de ruimte verspreidt.Eenvoudig schimmel verwijderen in je badkamerSchimmels, vocht en weerplekken vind je veel terug in tegel-, siliconenvoegen of stucwerk. Met deze krachtige reinigingsspray heb je in een mum van tijd je voegen weer schoongemaakt. Dit middel heeft een blekende werking en een zelfwerkende formule die in slechts 30 minuten tijd resultaat geeft. Wanneer je deze schuimspray wilt gebruiken adviseren wij om de ruimte goed te ventileren en om rubberen handschoenen te dragen. Voor het verwijderen van hardnekkige schimmels volg je onderstaand stappenplan:Stap 1: Besproei de ondergrond vanaf 3 tot 5 centimeter met de schuimsprayStap 2: Laat het reinigingsmiddel 30 minuten inwerkenStap 3: Maak het oppervlak tot slot schoon met water en een sponsEigenschappen: Schimmelreiniger van HG Voor tegel-, siliconenvoegen en stucwerk Zelfwerkende formule Binnen 30 minuten resultaat Schuimspray: minder penetrante geur en minder kans op spatten Inhoud: 500 milliliter Let op: fles rechtop bewaren en buiten bereik van kinderen houden*Dit product is niet geschikt voor de Belgische markt

Boerenwebwinkel

Hg schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. Eigenschappen: voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. Zelfwerkend binnen 30 minuten resultaat minder penetrante geur minder kans op spatten beter te richten nog betere inwerking hoe werkt hg schimmelreiniger schuimspray? volg onderstaande stappen voor het correct gebruik van hg schimmelreiniger schuimspray: besproei de ondergrond vanaf 3 tot 5 cm met hg schimmelreiniger schuimspray.  laat het schimmel schoonmaakmiddel 30 minuten inwerken. Maak het schoon met water en een spons. Het resultaat is een schimmelvrije omgeving! gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gevaaraanduidinggevaarh290- kan bijtend zijn voor metalen.h314- veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410- zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Euh031- vormt giftig gas in contact met zuren. Euh071- bijtend voor de luchtwegen. Euh206- let op! niet in combinatie met andere productengebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Medimart

HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling

DeOnlineDrogist

AlgemeenDe HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Deze vocht- of weer- en lelijke zwarte schimmelplekken, komen veel voor in siliconenvoegen tussen badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Er is een gewone sprayvariant verkrijgbaar: de HG schimmelreiniger, maar ook een schuimspray: de HG schimmelreiniger schuimspray. Beiden uiterst effectief, maar de unieke schuimformule heeft een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft natuurlijk minder kans op spatten. Bovendien heeft het schuim de eigenschap langer te blijven zitten en zorgt daardoor voor een betere en langere inwerking. Hoe te gebruiken?De ondergrond vanaf 3 tot 5 cm besproeien. Het middel 30 minuten laten inwerken en daarna afspoelen of schoonmaken met water en spons.WaarschuwingenZie het bijgevoegde etiket voor de voorzorgsmaatregelen en/of gevarenaanduidingen bij dit product.

Disposable Discounter

Weg met schimmels HG Schimmelreiniger Schuimspray biedt een effectieve oplossing voor het verwijderen en voorkomen van schimmel. Deze krachtige schimmelreiniger is ontwikkeld met een unieke schuimformule, waardoor het een betere hechting heeft, een langere inwerktijd biedt, een minder penetrante geur heeft en minder kans op spatten geeft. Hiermee wordt schimmel grondig aangepakt en voorkomen, zowel binnen als buiten. Belangrijkste kenmerken van HG Schimmelreiniger Schuimspray: Verwijdert en voorkomt effectief schimmel en vieze zwarte plekken. Unieke schuimformule voor betere hechting en langere inwerktijd. Minder penetrante geur voor een aangenamere reinigingservaring. Minder kans op spatten tijdens het gebruik. Geschikt voor vochtige plekken binnen en buiten. Ideaal voor siliconenvoegen, douchecabines, badkamers, en stucwerk. Hoe gebruik je HG Schimmelreiniger Schuimspray: 1. Besproei de

Pets Place

Hg Schimmelreiniger Schuimspray - Schoonmaakmiddelen - 500 ml direct bestellen in onze webshop! HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. Voor de sprayvariant adviseren wij HG schimmelreiniger.. Alle HG voor jouw Huis. Uit voorraad leverbaar! Voor dit product gelden (afwijkende) transportkosten: 4.99

Warentuin

Schimmelreiniger schuimspray 500 ml - HG. Schimmelreiniger schuimspray 500 ml. Ontdek de kracht van HG-producten voor een vlekkeloze schoonmaakervaring. Van hardnekkige vlekken tot glanzende oppervlakken, HG biedt de perfecte oplossing voor elk huishoudelijk reinigingsprobleem. Uit onze collectie Verf, Onderhoud, kleding & bescherming. Warentuin heeft alles voor huis, tuin, dier & kerst! Schimmelreiniger schuimspray 500 ml - HG, dit komt uit het assortiment Tuinieren, koop hem gemakkelijk en goedkoop online! Dit product verkopen wij per stuk tenzij anders aangegeven.

Accense

HG Schimmelreiniger schuimspray HG Schimmelreiniger schuimspray - Biocide 14738N HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast he

Productpine

Hg Schimmel Schuimspray 0,5L Toepassing: Vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor zwarte plekken verdwijnen De unieke schuimformule zorgt ervoor dat het schuim beter op de te behandelen plek blijft zitten en doelgericht en efficient in kan werken Daarnaast is de kans met spatten minder groot met deze schuimspray

Voordeeldrogisterij

Met deze schimmelreiniger verwijdert u eenvoudig alle soorten schimmels waardoor u vieze zwarte plekken voorkomt.

Kuipers Agrishop

Hg schimmelreiniger schuimspray merk: hg

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie