Hg x spray tegen mieren

Prijzen vanaf
10,61

alt tekst Beschrijving

VitAdvice HG X spray tegen mieren - Biocide 12912N - 4 tot 6 weken werkzaam - vlekvrij Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik Samenstelling Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%. Gebruik Goed schudden voor gebruik. Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar mieren zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Kruipende insecten (zoals mieren): Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de mieren is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden Bijzondere gevaren H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50  °C/122  °F.  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Overige informatie Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.

Vergelijk aanbieders (10)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Plein Logo  10,61
€ 3,90  14,51 Ga naar shop
€ 3,90
Kabelshop Logo  11,50
€ 4,95  16,45 Ga naar shop
€ 4,95
Vitatheek Logo  12,05
€ 3,25  15,30 Ga naar shop
€ 3,25
Boerenwebwinkel Logo  12,95
Gratis  12,95 Ga naar shop
Gratis
DeOnlineDrogist Logo  13,39
€ 3,95  17,34 Ga naar shop
€ 3,95
Disposable Discounter Logo  14,17
€ 9,62  23,79 Ga naar shop
€ 9,62
Medimart Logo € 13,48
 14,19
€ 3,95  18,14 Ga naar shop
€ 3,95
VitAdvice Logo  15,15
€ 5,99  21,14 Ga naar shop
€ 5,99
Accense Logo  16,50
€ 5,50  22,00 Ga naar shop
€ 5,50
Productpine Logo  26,31
Gratis  26,31 Ga naar shop
Gratis
alt tekst Beschrijving (9)
VitAdvice

HG X spray tegen mieren - Biocide 12912N - 4 tot 6 weken werkzaam - vlekvrij Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik Samenstelling Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%. Gebruik Goed schudden voor gebruik. Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar mieren zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Kruipende insecten (zoals mieren): Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de mieren is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden Bijzondere gevaren H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.  P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50  °C/122  °F.  P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Overige informatie Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.

Boerenwebwinkel

Hg x spray tegen mieren is een anti mieren spray. Hg mierenspray voor het bestrijden van mieren. Hgx spray tegen mieren is een geschikt middel tegen mieren in huis. Deze anti mieren spray heeft een langdurige werking van 4 tot 6 weken. Voor een goede werking tegen de mieren is een zekere werkingsduur gewenst. Sla daarom bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over. Bestrijden van mieren tussen kieren of naden: houd voor het bestrijden van mieren tussen kieren of naden, het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaats.  breng een hoeveelheid hgx spray tegen mieren aan totdat deze plaats zichtbaar vochtig is. Bestrijden van mieren achter en onder kasten: voor het bestrijden van mieren achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en dergelijke hoeft het slangetje niet te worden gebruikt.  spuit van een afstand van ongeveer 20cm de anti mieren spray gelijkmatig over de te behandelen plek. Doe dit door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Inhoud: 400 ml werkzame stof: permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05% toelatingsnummer: 12912n

Kabelshop

Spray tegen mieren- Mieren zitten vaak in de tuin maar kunnen ook binnenshuis overlast veroorzaken. Deze mieren komen bijvoorbeeld van een mierennest in de gevel buiten. Omdat de mieren hun gangen soms zelfs in de fundering van een huis graven is een mierenprobleem in huis zeer gevaarlijk. Met deze sprayraak je opeffectieve wijzevan een mierenplaag af.HG mierenspray voor binnen en buitenMieren bestrijden in huis isheel simpel. Maar je moet er wel voor zorgen dat de mieren ook niks te zoeken hebben bij jou. Laat dus geen honing van potjes afdruipen of (zoete) etensresten op het aanrecht liggen. Daarna kun je aan de gang gaan met dit middel tegen mieren. Deze spray je op de plekken waar ze veel zitten en natuurlijk waar ze vandaan komen, in kieren en naden. Na het spuiten blijft de spray 4 tot 6 weken werkzaam.Eigenschappen: Spray tegen mieren overlast in huis en tuin 4 tot 6 weken werkzaam Toelatingsnummer Ctgb: 12912 N Werkzame stoffen: tetramethrin (0.05%)en permethrin (0.25%) Inhoud: 400 milliliter*Dit product is niet geschikt voor deBelgische markt

Medimart

HGX spray tegen mieren bestrijdt de mieren tot in het nest. Natuurlijk kunnen ook de looppaden en andere plaatsen waar de mieren voorkomen behandeld worden. HGX spray tegen mieren werkt snel en langdurig. De bus goed schudden voor gebruik. De beste resultaten worden verkregen, indien de mierennesten worden opgezocht en behandeld door circa 5 seconden in de nestopening te sproeien. Zonodig kunnen ook drempels en andere plaatsen waar tuinmieren de woning binnenkomen bespoten worden. Sproei deze of andere oppervlakken waar de mieren zich bevinden van circa 1 meter afstand in en verdeel de vloeistof gelijkmatig. HG X mieren spray bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden HG X mieren spray bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden HG X mieren spray bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

Disposable Discounter

Effectieve bestrijding van mieren HGX spray tegen mieren is een uiterst effectief middel om overlast van mieren te bestrijden. Deze anti-mierenspray biedt langdurige bescherming en zorgt ervoor dat mieren voor weken verdwijnen. De langdurige werking van 4 tot 6 weken maakt HGX spray tegen mieren een geschikte keuze voor effectieve mierenbestrijding in huis. Hoe gebruik je HGX spray tegen mieren? Bestrijding van mieren tussen kieren of naden: 1. Houd voor het bestrijden van mieren tussen kieren of naden het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaats. 2. Breng een hoeveelheid HGX spray tegen mieren aan totdat deze plaats zichtbaar vochtig is. Bestrijding van mieren achter en onder kasten: 1. Voor het bestrijden van mieren achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren, en dergelijke is het slangetje niet nodig. 2. Spuit vanaf een afstand van ongeveer 20 cm de anti-mieren spray gelijkmatig over de te behandelen

DeOnlineDrogist

HGX spray tegen mieren bestrijdt de mieren tot in het nest. Natuurlijk kunnen ook de looppaden en andere plaatsen waar de mieren voorkomen behandeld worden. HGX spray tegen mieren werkt snel en langdurig. Hoe te gebruiken?De bus goed schudden voor gebruik. De beste resultaten worden verkregen, indien de mierennesten worden opgezocht en behandeld door circa 5 seconden in de nestopening te sproeien. Zonodig kunnen ook drempels en andere plaatsen waar tuinmieren de woning binnenkomen bespoten worden. Sproei deze of andere oppervlakken waar de mieren zich bevinden van circa 1 meter afstand in en verdeel de vloeistof gelijkmatig.WaarschuwingenZie het bijgevoegde etiket voor de voorzorgsmaatregelen en/of gevarenaanduidingen bij dit product.

Accense

HG X spray tegen mieren HG X spray tegen mieren - Biocide 12912N - 4 tot 6 weken werkzaam - vlekvrij Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik Samenstelling Werkzame stoffen en ge

Productpine

Hg Spray Tegen Mieren 0,4L Toepassing: Bestrijdt effectief mieren en andere kruipende insecten die zich in huis hebben binnengedrongen De spray is vlekvrij en heeft een langdurige werking van 4 tot 6 weken De spray is met behulp van het slangetje van de spuitdop secuur op de te behandelen plaats te spuiten

Plein

HGX Spray Tegen Mieren HGX spray tegen mieren is een effectief middel tegen mieren in huis en houdt mieren voor weken uit huis na gebruik. • Uiterst effectief middel tegen mieren • 4 – 6 weken werkzaam • Vlekvrij • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie