Luchtverfrisser Ambi Pur Ochtend Dauw geur

Prijzen vanaf
3,34

alt tekst Beschrijving

Office Deals Een fris amp; geurig huis of kantoor met de unieke Ambi Pur geuren. Deze unieke spray maakt het mogelijk om vieze geurtjes te verwijderen in plaats van deze te verbloemen. De unieke double action technologie verwijdert luchtjes en laat een frisse geur achter. Ambi Pur air effects is de enige luchtverfrisser in een spuitbus die niet licht ontvlambaar is. Bussen van 300ml. Gevarenaanduidingen H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen; P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305 + P351 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurendeeen aantal minuten. P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Vergelijk aanbieders (1)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Office Deals Logo  3,34
€ 7,07  10,41 Ga naar shop
€ 7,07
alt tekst Beschrijving (1)

Een fris amp; geurig huis of kantoor met de unieke Ambi Pur geuren. Deze unieke spray maakt het mogelijk om vieze geurtjes te verwijderen in plaats van deze te verbloemen. De unieke double action technologie verwijdert luchtjes en laat een frisse geur achter. Ambi Pur air effects is de enige luchtverfrisser in een spuitbus die niet licht ontvlambaar is. Bussen van 300ml. Gevarenaanduidingen H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen; P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305 + P351 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurendeeen aantal minuten. P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Mr. Big inspecting products

alt tekstProductspecificaties

EAN
  • 8001090228611
  • 8001090228598

alt tekst Productvideo


alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie