Grote regionale verschillen in Googlen naar sportartikelen tijdens lockdown

Op 15 maart 2020 gaven de ministers Bruins (Medische Zorg) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) een persconferentie. Hierin werden aanvullende maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus verder toegelicht.

Dit was slechts enkele dagen na de persconferentie van 12 maart, waarin al was opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. De belangrijkste besluiten die op 15 maart bekend werden gemaakt waren de sluitingen van scholen en kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze maatregelen zouden tot minstens 6 april gelden.

Op 31 maart werd tot een verlenging van deze maatregelen tot 28 april besloten. Vanaf 29 april konden jongeren, onder voorwaarden, weer buiten sporten, zo werd op 21 april bekend gemaakt. Op 19 mei presenteerde het kabinet verdere versoepelingen, al zouden sportscholen nog tot 1 september gesloten blijven. Tot diezelfde datum waren ook teamsporten en wedstrijden niet toegestaan. Onder zware maatschappelijke druk werd op 25 juni aangekondigd dat sportscholen onder voorbehoud weer vanaf 1 juli open konden. De overige genoemde maatregelen bleven wel van kracht tot 1 september.

De maatregelen van 15 maart waren ongekend en eiste van vrijwel iedereen in Nederland behoorlijke aanpassingen in het normale gedrag. Zo moesten mensen naast thuiswerken plotseling ook een andere invulling zoeken van hun sportieve activiteiten. Veel mensen kozen ervoor om thuis te gaan sporten. Naar aanleiding van deze trend heeft Bigshopper onderzocht welke (thuis)sportartikelen het vaakst op Google gezocht werden.

Wat hebben we onderzocht?

Voor dit onderzoek zijn we uitgegaan van verschillende sportgerichte productgroepen, die de grootste stijging lieten zien voor de onderzochte periode. Deze periode loopt van 15 maart tot en met 14 juli.

De sterkst gestegen (sportgerichte) zoektermen bleken uitsluitend voor buitensport geschikt te zijn. Dit zou deels verklaard kunnen worden door het uitzonderlijk zonnige voorjaar. Als controlegroep hebben we daarom ook nog enkele zoektermen aan het onderzoek toegevoegd die vooral geschikt zijn om binnen te gebruiken.

Om goede vergelijkingen binnen de vastgestelde periodes te kunnen maken is de zogeheten zoekintensiteit gebruikt. Hierin wordt de dag waarop de zoekterm het populairst is omgezet naar de waarde 100, terwijl de dag met het laagste aantal zoekopdrachten is omgezet naar een 0-waarde.

Daarnaast hebben we ook gekeken naar verschillen per provincie, om te onderzoeken of er opvallende regionale verschillen te zien waren. Dit bleek zeker het geval, waar we bij de conclusies op terug zullen komen.

De grootste stijgers

Voor de onderzochte periode waren de volgende sportartikelen veel vaker gezocht dan in dezelfde periode in 2019:

  • Skeelers
  • Trampoline
  • Racefiets
  • Mountainbike
  • Skates

De drie sportartikelen die we daarnaast als productgroep hebben onderzocht:

  • Dumbbells
  • Yogamat
  • Weerstandsband

Skeelers

De populariteit van skeelers was niet alleen op straat te zien, maar ook online. Er was in deze periode een duizelingwekkende groei van 2.550% ten opzichte van 2019.

Zoals in onderstaande grafieken is te zien, waren er in 2019 geen opvallende periodes waarin duidelijk vaker naar skeelers wordt gezocht, terwijl dit voor 2020 wel duidelijk het geval is. Vanaf de persconferentie op 15 maart zien we dat de zoekintensiteit sterk toeneemt. Vanaf eind maart tot eind april blijft deze vrijwel onafgebroken zeer hoog. Daarna wordt wel een daling ingezet, die vanaf 1 juni (ingaan eerste versoepelingen) nog verder wordt versterkt.

Vooral in Flevoland is relatief zeer vaak gezocht naar skeelers, zoals we in de bovenstaande interactieve kaart kunnen zien. Op enige afstand volgen Noord-Brabant, Overijssel en Friesland. In Zeeland, Limburg en Noord- en Zuid-Holland werd de zoekterm relatief minder gebruikt.

Trampoline

Voor trampoline en verwante zoektermen geldt dat er een toename van ruim 1.000% te zien was in het zoekvolume. Daarbij vallen de zoektermen ‘Berg trampoline’ en ‘Salta trampoline’ op met een toename van respectievelijk 1.100% en 1.050%.

In onderstaande grafieken is voor 2019 een lichte trend te herkennen van verhoogde intensiteit eind maart en begin april. Wanneer verder op de gegevens wordt ingezoomd, is te zien dat er vooral in het weekend meer naar trampolines wordt gezocht. In 2020 zien we een stijging vrijwel direct na de persconferentie van 15 maart. De piek wat betreft zoekintensiteit lijkt echter samen te vallen met de aankondiging van de verlenging op 31 maart.

De zoekterm trampoline was, zoals we op bovenstaande interactieve kaart kunnen zien, met name populair in Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Noord-Holland staan onderaan in deze ranglijst.

Racefiets

Er werd in de onderzochte periode veel vaker naar racefietsen gezocht, met een stijging van 1.000% in vergelijking met 2019.

In onderstaande grafieken zien we dat de zoekintensiteit van deze zoekterm gedurende 2019 langzaam maar zeker oploopt. Echter is ook hier bij bestudering van de gegevens te zien dat de zoekterm in het weekend iets populairder is dan op werkdagen. In 2020 zijn de weekenden tijdens de lange piekperiode in april moeilijker te herkennen. Deze piek begint vrijwel direct nadat op 31 maart de lockdown maatregelen verlengd werden tot 28 april.

Op de bovenstaande interactieve kaart is duidelijk te zien dat Utrecht met recht een fietsprovincie is. Kort achter de koploper vinden we Friesland en Groningen, op enige afstand gevolgd door Gelderland. Het minst vaak werd er op racefietsen gezocht in Overijssel, Zuid-Holland, Limburg en Flevoland.

Mountainbike

Ook voor mountainbikes was wat betreft het aantal zoekopdrachten een toename van 1.000% te zien in vergelijking met 2019. We kunnen dus zeker stellen dat de mountainbike als een interessant alternatief werd gezien voor sporten in teamverband.

In 2019 is er een voorzichtig stijgende lijn te herkennen als we kijken naar de zoekintensiteit. Daarentegen is er in 2020 een duidelijk opgaande lijn te zien vanaf 15 maart die doorgaat tot de tweede helft van april. Daarna blijft de zoekintensiteit tot begin juni zeer hoog.

De provincie waar relatief het vaakst naar mountainbikes werd gezocht was Overijssel, gevolgd door Zeeland, Drenthe en Gelderland. Minder populair was de zoekterm in Flevoland, Groningen, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Skates

Naast skeelers werd tijdens de onderzochte periode ook veel vaker naar skates gezocht. Er was een toename van maar liefst 950% te zien voor deze zoekterm.

Waar op onderstaande grafieken voor 2019 geen duidelijke trend is te herkennen voor de zoekintensiteit van skates, is dit in 2020 wel het geval. Vanaf 15 maart, de dag van de persconferentie, schiet de zoekintensiteit de lucht in.

De provinciale ranglijst wordt ook hier, net als bij skeelers, weer aangevoerd door Flevoland, gevolgd door Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. De zoekterm was aanzienlijk minder populair in het noorden en oosten van het land, met Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen duidelijk onderaan.

Yogamat

In vergelijking met het voorgaande jaar werd er ook aanzienlijk vaker gezocht naar een yogamat, al was de stijging van 120% wel minder extreem dan de eerder genoemde sportartikelen.

Als we naar onderstaande grafieken kijken, valt op dat in 2019 in maart en mei relatief vaak naar yogamatten werd gezocht. In 2020 zien we direct na de persconferentie op 15 maart een forse toename van de zoekintensiteit. Een week na deze persconferentie, op 23 maart, wordt de piek bereikt, waarna de zoekintensiteit al snel afneemt.

De regionale verschillen voor de zoekterm ‘yogamat’ zijn aanzienlijk. De lijst wordt aangevoerd door Utrecht, met ruime voorsprong op Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. In Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland en Friesland werd er aanzienlijk minder vaak naar yogamatten gezocht.

Dumbbells

Ook op dumbbels, een ideaal artikel om mee thuis te sporten, werd meer gezocht vergeleken met 2019. In 2020 werd hier tijdens de onderzochte periode 500% vaker op gezocht.

In onderstaande grafieken zijn extreme verschillen te zien tussen beide jaren. Voor 2019 is de zoekintensiteit van ‘dumbbells’ redelijk stabiel. In 2020 zien we direct op 15 maart een forse toename, met een piek op 24 maart. Hierna volgt al snel een sterke daling van de zoekintensiteit.

Als we kijken naar de bovenstaande interactieve grafiek zien we dat Flevoland de lijst aanvoert, gevolgd door Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Holland. Onderaan de lijst zien we dat er in Friesland, Groningen, Gelderland en Drenthe veel minder vaak op dumbbells werd gezocht.

Weerstandsband

Van de onderzochte sportartikelen heeft de weerstandsband de kleinste stijging laten zien. Een stijging van 60% is echter alsnog een aanzienlijke stijging.

Zoals te zien zien is in onderstaande grafieken, is de zoekterm weerstandsband in 2019 redelijk grillig, maar is er geen trend over langere tijd te herkennen. In 2020 zien we, net als de andere onderzochte zoektermen, vrijwel direct na de persconferentie op 15 maart een stijgende zoekintensiteit. Deze neemt wederom een week lang sterk toe, waarna deze ook weer sterk daalt.

De weerstandsband werd vooral in Drenthe vaak gezocht, zoals op bovenstaande interactieve kaart direct te zien is. In Friesland, Groningen en Zeeland werd de zoekterm veel minder vaak gebruikt. In Zeeland was de zoekintensiteit zelfs vijf keer lager dan in Drenthe!

Gecombineerde ranglijsten

In onderstaande ranglijsten zie je een overzicht van hoe de provincies verschilden op zoekintensiteit. Per product is er gekeken wat de rangorde is tussen de provincies. De provincie met de hoogste zoekintensiteit kreeg de waarde 1, en de provincie met de laagste zoekintensiteit kreeg de waarde 12. Vervolgens zijn de gemiddelden voor alle producten per provincie berekend voor de binnensportartikelen en de buitensportartikelen.

Ranglijst binnensport artikelen (op basis van productgroepen weerstandsband, yogamat en dumbbells):
Positie Provincie Gem. positie
1 Utrecht 2,7
2 Noord-Holland 3,0
3 Zuid-Holland 4,7
4 Overijssel 5,0
5 Flevoland 6,0
6 Noord-Brabant 6,7
7 Limburg 7,0
8 Drenthe 7,7
8 Gelderland 7,7
10 Groningen 8,7
10 Zeeland 8,7
12 Friesland 10,3

Ranglijst buitensport artikelen (op basis van productgroepen skeelers, trampoline, racefiets, mountainbike en skates):
Positie Provincie Gem. positie
1 Friesland 4,8
2 Overijssel 5,0
3 Drenthe 5,4
3 Gelderland 5,4
3 Zeeland 5,4
6 Noord-Brabant 5,6
6 Utrecht 5,6
8 Flevoland 6,0
9 Groningen 7,2
10 Limburg 8,6
11 Zuid-Holland 8,8
12 Noord-Holland 10,2

Ranglijst totaal (op basis van alle onderzochte productgroepen):
Positie Provincie Gem. positie
1 Utrecht 4,5
2 Overijssel 5,0
3 Noord-Brabant 6,0
3 Flevoland 6,0
5 Drenthe 6,3
5 Gelderland 6,3
7 Zeeland 6,6
8 Friesland 6,9
9 Zuid-Holland 7,3
10 Noord-Holland 7,5
11 Groningen 7,8
12 Limburg 8,0

Conclusies

Top 5 populaire sportgerichte zoektermen waren uitsluitend voor buitensporten

Verschillende sportartikelen voor buiten hebben over meerdere maanden een ongekende groei gezien tijdens de lockdown. Er werd 2.550% vaker gezocht op skeelers. Trampolines, racefietsen en mountainbikes zagen een toename van ruim 1.000% en skates een toename van bijna 1.000%. Ongetwijfeld heeft het zonnige weer een grote rol gespeeld in de populariteit van buiten sporten

Eerste twee weken lockdown zien binnensporten relatief grote toenames, vervolgens pas grote stijging buitensporten

Direct na de persconferentie op 15 maart waarin de sluiting van sportverenigingen en sportscholen wordt aangekondigd, zien de onderzochte sportartikelen voor binnen een forse stijging. Deze is van korte duur, waarna de aandacht volledig verschuift naar sportartikelen die buitenshuis gebruikt worden.

Met name Friesland en Overijssel hebben tijdens de lockdown een grotere interesse in buitensporten getoond.

Deze provincies scoorden duidelijk hoger op de gecombineerde lijst van de verschillende sportartikelen voor buiten. Zo werd er in Overijssel vooral veel gezocht op skeelers en mountainbike, en in Friesland op trampoline en racefiets. Opvallend is wel dat in Friesland zeer weinig interesse was voor de sportartikelen voor binnen.

Limburg, Zuid-Holland en Noord-Holland hadden relatief minder interesse in sportartikelen voor buiten.

De sterk verstedelijkte provincies als Noord- en Zuid-Holland zochten duidelijk minder op sportartikelen voor buiten. Deze conclusie lijkt logisch omdat in deze provincies wellicht minder ruimte is om buiten te gaan sporten. Bovendien scoren deze provincies nog redelijk op de zoekintensiteit naar de sportartikelen voor binnen. Beide verklaringen gaan echter niet op voor Limburg. Ook in deze provincie was er minder zoekintensiteit naar sportartikelen voor buiten. Dit terwijl het logisch lijkt dat de inwoners van het minder verstedelijkte Limburg juist naar buiten zouden gaan om te sporten. Bovendien eindigt Limburg ook slechts in de middenmoot in de gecombineerde ranglijst van sportartikelen voor binnen.

Overijssel en Utrecht hebben op alle productgroepen een hoge zoekintensiteit.

Utrecht heeft vooral een hoge zoekintensiteit voor de sportartikelen voor binnen. Daarnaast heeft Overijssel in beide gecombineerde categorieën een zeer hoge zoekintensiteit.

Naast Limburg en Noord-Holland was ook in Groningen weinig interesse in sportartikelen.

In beide productcategorieën heeft de provincie Groningen een lage zoekintensiteit. Dit levert een voorlaatste plek in de totale ranglijst. Dit is toch opmerkelijk te noemen, omdat de provincie zowel verstedelijkt is als veel natuur biedt. Gebaseerd op deze gegevens zou je verwachten dat zowel buiten- als binnensport artikelen een hoge zoekintensiteit zouden laten zien.

Verantwoording

De gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn verzameld met behulp van GoogleTrends. Google Trends is een functie van de Google zoekmachine waarmee de dagelijkse populariteit van een zoekterm overzichtelijk kan worden weergegeven. Google is met ruime voorsprong de meest gebruikte zoekmachine in Nederland, waardoor een representatief beeld gegeven kan worden van het zoekgedrag van de Nederlanders.

De stijgingen in zoekopdrachten van de genoemde sportartikelen is berekend over de periode van 15 maart tot 14 juli 2020 en dezelfde periode een jaar eerder. Om de trendlijnen in de zoekintensiteit goed weer te kunnen geven, zijn de cijfers vanaf 1 januari tot en met 14 juli 2020 en 1 januari tot en met 14 juli 2019 gebruikt. Voor beide jaren zijn afzonderlijke zoekintensiteiten berekend. De gebruikte data is gemeten op 14 juli 2020

Met behulp van Google Trends kan ook de zoekintensiteit per provincie worden onderzocht. Op basis hiervan hebben wij per productgroep een ranglijst gemaakt. Voor de gecombineerde ranglijsten zijn de posities voor de verschillende productgroepen omgerekend tot een gemiddelde.

De zoektermen dumbbells, yogamat en weerstandsband lieten geen van allen vergelijkbare stijgingen zien als de andere onderzochte sportartikelen. Zoals genoemd, zijn deze toegevoegd als een soort van controlegroep tegenover de buitensport artikelen. Er is bewust gekozen voor deze drie sportartikelen, omdat zij ook in voorgaande jaren een populaire zoekterm bleken te zijn.