60 L Drum Kroon Oil Coolant 26

Prijzen vanaf
109,54

alt tekst Beschrijving

BTN de Haas

Koelvloeistof nodig? Koelvloeistof is een belangrijk onderdeel van uw voertuig. Het zorgt voor afvoer van warmte en houdt de motor op een ideale temperatuur. Controleren van de koelvloeistof is belangrijk en noodzakelijk en dient regelmatig te gebeuren. Is er een tekort aan koelvloeistof? Dan kunt u dit eenvoudig aanvullen! Met Coolant -26 van Kroon Oil bent u verzekerd van een uitstekende koelvloeistof voor uw benzine of diesel voertuig. Het is een klassieke koelvloeistof gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water met toegevoegde additieven. Dit mengsel zorgt voor een uitstekende bescherming tot -26°C van alle metalen in de motor en het koelsysteem en aluminium cilinderkoppen. Daarnaast is het neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen en biedt het een goede weerstand tegen schuimvorming. Gebruik: u kunt antivries gedurende het gehele jaar gebruiken in het koelsysteem. Coolant -26 kunt u onverdund gebruiken. Specificaties: * Merk: Kroon Oil * Type: Coolant -26 | 14103 * Soort: Koelvloeistof * Geschikt voor: benzine- en dieselmotoren * Gebaseerd op: Mono-ethyleenglycol en onthard water * Kleur: Blauw * Bescherming tot: -26°C * Onverdund gebruiken * Inhoud: 60 liter Klik hier () voor het veiligheidsinformatieblad.  Gevarenaanduiding: Waarschuwing H302 - Schadelijk bij inslikken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken). Veiligheidsaanbeveling: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Damp, Nevel niet inademen. P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Gevaarlijke bestanddelen: 1,2-ethaandiol

Vergelijk aanbieders (5)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Carpartsdirect Logo  109,54
€ 8,95  118,49 Ga naar shop
€ 8,95
MijnAutoOnderdelen Logo  109,54
€ 8,95  118,49 Ga naar shop
€ 8,95
Monkey Parts Logo  121,75
€ 6,99  128,74 Ga naar shop
€ 6,99
BTN de Haas Logo € 187,31
 131,12
€ 9,62  140,74 Ga naar shop
€ 9,62
De Boer Drachten Logo  131,91
Gratis  131,91 Ga naar shop
Gratis
alt tekst Beschrijving (3)
BTN de Haas

Koelvloeistof nodig? Koelvloeistof is een belangrijk onderdeel van uw voertuig. Het zorgt voor afvoer van warmte en houdt de motor op een ideale temperatuur. Controleren van de koelvloeistof is belangrijk en noodzakelijk en dient regelmatig te gebeuren. Is er een tekort aan koelvloeistof? Dan kunt u dit eenvoudig aanvullen! Met Coolant -26 van Kroon Oil bent u verzekerd van een uitstekende koelvloeistof voor uw benzine of diesel voertuig. Het is een klassieke koelvloeistof gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water met toegevoegde additieven. Dit mengsel zorgt voor een uitstekende bescherming tot -26°C van alle metalen in de motor en het koelsysteem en aluminium cilinderkoppen. Daarnaast is het neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen en biedt het een goede weerstand tegen schuimvorming. Gebruik: u kunt antivries gedurende het gehele jaar gebruiken in het koelsysteem. Coolant -26 kunt u onverdund gebruiken. Specificaties: * Merk: Kroon Oil * Type: Coolant -26 | 14103 * Soort: Koelvloeistof * Geschikt voor: benzine- en dieselmotoren * Gebaseerd op: Mono-ethyleenglycol en onthard water * Kleur: Blauw * Bescherming tot: -26°C * Onverdund gebruiken * Inhoud: 60 liter Klik hier () voor het veiligheidsinformatieblad.  Gevarenaanduiding: Waarschuwing H302 - Schadelijk bij inslikken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken). Veiligheidsaanbeveling: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Damp, Nevel niet inademen. P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Gevaarlijke bestanddelen: 1,2-ethaandiol

De Boer Drachten

Coolant -26 is een klassieke koelvloeistof, gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:Goede bescherming van alle metalen, die in de motor en in het koelsysteem voorkomenNeutraal ten opzichte van pakkingen en slangenGoede weerstand tegen schuimvormingBescherming van aluminium cilinderkoppen 8710128141036 14103 Merk: Kroon-Oil | Art. nr. leverancier: 14103 | EAN-code: 8710128141036 | Type: Koelmiddelen | Inhoud: 60 L | Verpakking: Drum 8710128141036 14103 Merk: Kroon-Oil | Art. nr. leverancier: 14103 | EAN-code: 8710128141036 | Type: Koelmiddelen | Inhoud: 60 L | Verpakking: Drum Brandstoffen Smeermiddelen

Monkey Parts

Hoofdonderdeelnummer: 14103 Eenvoudig hoofdonderdeelnummer: 14103 OEM-nummers (originele autonummers):

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie