Kroon Oil Koelvloeistof Coolant 26 14103 60ltr

Prijzen vanaf
109,54

alt tekst Beschrijving

BTN de Haas Koelvloeistof nodig? Koelvloeistof is een belangrijk onderdeel van uw voertuig. Het zorgt voor afvoer van warmte en houdt de motor op een ideale temperatuur. Controleren van de koelvloeistof is belangrijk en noodzakelijk en dient regelmatig te gebeuren. Is er een tekort aan koelvloeistof? Dan kunt u dit eenvoudig aanvullen! Met Coolant -26 van Kroon Oil bent u verzekerd van een uitstekende koelvloeistof voor uw benzine of diesel voertuig. Het is een klassieke koelvloeistof gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water met toegevoegde additieven. Dit mengsel zorgt voor een uitstekende bescherming tot -26°C van alle metalen in de motor en het koelsysteem en aluminium cilinderkoppen. Daarnaast is het neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen en biedt het een goede weerstand tegen schuimvorming. Gebruik: u kunt antivries gedurende het gehele jaar gebruiken in het koelsysteem. Coolant -26 kunt u onverdund gebruiken. Specificaties: * Merk: Kroon Oil * Type: Coolant -26 | 14103 * Soort: Koelvloeistof * Geschikt voor: benzine- en dieselmotoren * Gebaseerd op: Mono-ethyleenglycol en onthard water * Kleur: Blauw * Bescherming tot: -26°C * Onverdund gebruiken * Inhoud: 60 liter Klik hier () voor het veiligheidsinformatieblad.  Gevarenaanduiding: Waarschuwing H302 - Schadelijk bij inslikken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken). Veiligheidsaanbeveling: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Damp, Nevel niet inademen. P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Gevaarlijke bestanddelen: 1,2-ethaandiol

Vergelijk aanbieders (5)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
MijnAutoOnderdelen Logo  109,54
€ 15,95  125,49 Ga naar shop
€ 15,95
Carpartsdirect Logo  109,54
€ 15,95  125,49 Ga naar shop
€ 15,95
Monkey Parts Logo  116,10
Gratis  116,10 Ga naar shop
Gratis
De Boer Drachten Logo  137,73
Gratis  137,73 Ga naar shop
Gratis
BTN de Haas Logo € 187,31
 131,12
€ 9,62  140,74 Ga naar shop
€ 9,62
alt tekst Beschrijving (3)
BTN de Haas

Koelvloeistof nodig? Koelvloeistof is een belangrijk onderdeel van uw voertuig. Het zorgt voor afvoer van warmte en houdt de motor op een ideale temperatuur. Controleren van de koelvloeistof is belangrijk en noodzakelijk en dient regelmatig te gebeuren. Is er een tekort aan koelvloeistof? Dan kunt u dit eenvoudig aanvullen! Met Coolant -26 van Kroon Oil bent u verzekerd van een uitstekende koelvloeistof voor uw benzine of diesel voertuig. Het is een klassieke koelvloeistof gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water met toegevoegde additieven. Dit mengsel zorgt voor een uitstekende bescherming tot -26°C van alle metalen in de motor en het koelsysteem en aluminium cilinderkoppen. Daarnaast is het neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen en biedt het een goede weerstand tegen schuimvorming. Gebruik: u kunt antivries gedurende het gehele jaar gebruiken in het koelsysteem. Coolant -26 kunt u onverdund gebruiken. Specificaties: * Merk: Kroon Oil * Type: Coolant -26 | 14103 * Soort: Koelvloeistof * Geschikt voor: benzine- en dieselmotoren * Gebaseerd op: Mono-ethyleenglycol en onthard water * Kleur: Blauw * Bescherming tot: -26°C * Onverdund gebruiken * Inhoud: 60 liter Klik hier () voor het veiligheidsinformatieblad.  Gevarenaanduiding: Waarschuwing H302 - Schadelijk bij inslikken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken). Veiligheidsaanbeveling: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Damp, Nevel niet inademen. P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Gevaarlijke bestanddelen: 1,2-ethaandiol

Monkey Parts

Coolant -26 is een koelvloeistof die wordt gebruikt in voertuigkoelsystemen om de motor op de juiste temperatuur te houden en beschermen tegen bevriezing en oververhitting. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en toepassingen:Kenmerken:Het is gebaseerd op mono-ethyleenglycol, wat een veelvoorkomend koelvloeistoftype is.Het bevat onthard water om te voorkomen dat mineralen en verontreinigingen zich ophopen in het koelsysteem.Het bevat additieven die de volgende eigenschappen bieden:Bescherming van alle metalen onderdelen in het koelsysteem tegen corrosie.Neutraal tegenover pakkingen en slangen, wat betekent dat het de materialen niet aantast.Weerstand tegen schuimvorming om luchtbellen in het koelsysteem te voorkomen.Bescherming van aluminium cilinderkoppen, die gevoelig kunnen zijn voor corrosie.Toepassing:Coolant -26 is geschikt voor gebruik gedurende het hele jaar in koelsystemen van zowel benzine- als dieselmotoren.Het moet onverdund worden gebruikt en biedt bescherming tot temperaturen zo laag als -26 °C.Het is essentieel om de juiste hoeveelheid koelvloeistof te gebruiken en te controleren op lekken in het koelsysteem om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren en de motor wordt beschermd.Productspecificaties:Voldoet aan de BS 6580:2010-norm, wat betekent dat het aan bepaalde prestatie- en kwaliteitscriteria voldoet.Het gebruik van de juiste koelvloeistof en regelmatig onderhoud van het koelsysteem zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de motor efficiënt en betrouwbaar blijft werken. Het is belangrijk om de aanbevelingen van de fabrikant van uw voertuig te volgen met betrekking tot het type en de specificaties van de koelvloeistof die u moet gebruiken. Hoofdonderdeelnummer: 14103 Eenvoudig hoofdonderdeelnummer: 14103 OEM-nummers (originele autonummers):

De Boer Drachten

Coolant -26 is een klassieke koelvloeistof, gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:Goede bescherming van alle metalen, die in de motor en in het koelsysteem voorkomenNeutraal ten opzichte van pakkingen en slangenGoede weerstand tegen schuimvormingBescherming van aluminium cilinderkoppen 8710128141036 14103 Merk: Kroon-Oil | Art. nr. leverancier: 14103 | EAN-code: 8710128141036 | Type: Koelmiddelen | Inhoud: 60 L | Verpakking: Drum 8710128141036 14103 Merk: Kroon-Oil | Art. nr. leverancier: 14103 | EAN-code: 8710128141036 | Type: Koelmiddelen | Inhoud: 60 L | Verpakking: Drum Brandstoffen Smeermiddelen

Mr. Big inspecting products

alt tekst Prijshistorie