Chloortabletten Mini 20 g Pool Power 5 kg

Prijzen vanaf
71,50

alt tekst Beschrijving

Kabelshop Chloor tabletten voor zwembad, 5 kg - Voorkom de groei van bacteriën en andere micro-organismen door het chloorgehalte van je zwemwater op peil te houden. Deze tabletten zijn traag oplossend, wat betekent dat het chloor langzaam aan het water wordt afgegeven. Je kunt dit aan je water toevoegen door een chloordrijver te gebruiken.Effectieve mini chloortabletten van 20 gram per stukEen traag oplossende chloortablet gebruik je om de chloorwaarde van het water op peil te houden. Deze effectieve tabletten zorgen namelijk dat het zwemwater constant gedesinfecteerd wordt en moet je daarom regelmatig toevoegen. Gebruik de chloortabletten altijd in combinatie met een grote chloorverdeler of skimmer, zodat het chloor gelijkmatig verdeeld wordt. Zorg bovendien dat je water de juiste pH-waarde heeft voor je de tabletten aan het water toevoegt, een waarde tussen de 7.2 en 7.6 is daarbij ideaal.Hoe vaak chloortabletten in zwembad?Het is helaas niet zomaar te zeggen hoe vaak en hoeveel chloortabletten je aan jouw zwembadwater moet toevoegen. Zo is de dosering allereerst afhankelijk van de grootte van jouw zwembad en spelen ook het weer, het gebruik van het bad en vervuiling van het water een rol. Controleer daarom meerdere keren per week de waterkwaliteit door middel van een chloor tester. Het wordt aangeraden om het chloorgehalte tussen de 1 en 2 ppm te houden. Over het algemeen gaat een langzaam oplossende chloortablet één week mee.Veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van chloortabletten in zwembadHet is belangrijk dat je goed de veiligheidsvoorschriften leest voor je aan de slag gaat met het chloor. Gebruikde tablettennooit in combinatie met andere chemicaliën. Je kunt het product het best op een droge en koele plek bewaren, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.Eigenschappen: Houd je zwemwater schoon met chloor van Pool power Toelatingsnummer: N11798 Buiten het bereik van kinderen bewaren Niet mengen met andere (zwembad) chemicaliën Uitsluitend gebruiken met een chloordrijver Merk: Pool power Werkzame stof 100% natriumdichloorcyanuraat waarvan 55% actief chloor Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Bevat 5 kg tabletten van 20 gram per stuk Let op: wanneer de verzegeling verbroken is, kan dit product niet geretourneerd worden*Dit product is niet geschikt voor de Belgische markt

Vergelijk aanbieders (7)

Shop
Prijs
Verzendkosten
Totale prijs
Kabelshop Logo  71,50
€ 3,95  75,45 Ga naar shop
€ 3,95
De Boer Drachten Logo  82,17
Gratis  82,17 Ga naar shop
Gratis
Cleanio Logo € 94,60
 85,14
Gratis  85,14 Ga naar shop
Gratis
Badenstrand Logo  94,95
Gratis  94,95 Ga naar shop
Gratis
Tuintoebehoren Logo  94,95
Gratis  94,95 Ga naar shop
Gratis
Etrias Logo  94,95
Gratis  94,95 Ga naar shop
Gratis
Productpine Logo  120,06
Gratis  120,06 Ga naar shop
Gratis
alt tekst Beschrijving (5)
Kabelshop

Chloor tabletten voor zwembad, 5 kg - Voorkom de groei van bacteriën en andere micro-organismen door het chloorgehalte van je zwemwater op peil te houden. Deze tabletten zijn traag oplossend, wat betekent dat het chloor langzaam aan het water wordt afgegeven. Je kunt dit aan je water toevoegen door een chloordrijver te gebruiken.Effectieve mini chloortabletten van 20 gram per stukEen traag oplossende chloortablet gebruik je om de chloorwaarde van het water op peil te houden. Deze effectieve tabletten zorgen namelijk dat het zwemwater constant gedesinfecteerd wordt en moet je daarom regelmatig toevoegen. Gebruik de chloortabletten altijd in combinatie met een grote chloorverdeler of skimmer, zodat het chloor gelijkmatig verdeeld wordt. Zorg bovendien dat je water de juiste pH-waarde heeft voor je de tabletten aan het water toevoegt, een waarde tussen de 7.2 en 7.6 is daarbij ideaal.Hoe vaak chloortabletten in zwembad?Het is helaas niet zomaar te zeggen hoe vaak en hoeveel chloortabletten je aan jouw zwembadwater moet toevoegen. Zo is de dosering allereerst afhankelijk van de grootte van jouw zwembad en spelen ook het weer, het gebruik van het bad en vervuiling van het water een rol. Controleer daarom meerdere keren per week de waterkwaliteit door middel van een chloor tester. Het wordt aangeraden om het chloorgehalte tussen de 1 en 2 ppm te houden. Over het algemeen gaat een langzaam oplossende chloortablet één week mee.Veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van chloortabletten in zwembadHet is belangrijk dat je goed de veiligheidsvoorschriften leest voor je aan de slag gaat met het chloor. Gebruikde tablettennooit in combinatie met andere chemicaliën. Je kunt het product het best op een droge en koele plek bewaren, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.Eigenschappen: Houd je zwemwater schoon met chloor van Pool power Toelatingsnummer: N11798 Buiten het bereik van kinderen bewaren Niet mengen met andere (zwembad) chemicaliën Uitsluitend gebruiken met een chloordrijver Merk: Pool power Werkzame stof 100% natriumdichloorcyanuraat waarvan 55% actief chloor Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Bevat 5 kg tabletten van 20 gram per stuk Let op: wanneer de verzegeling verbroken is, kan dit product niet geretourneerd worden*Dit product is niet geschikt voor de Belgische markt

Cleanio

Pool Power Long Mini zijn kleine en langzaam oplossende chloor tabletten van 20gram. Deze chloortabletten zorgen voor een continue desinfectie van zwembadwater.    Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tot 7.2 Toelatingsnummer 11798N. Langzaam oplossende chloortabletten 20 grams tabletten Voor continue desinfectie Te gebruiken i.c.m. chloordrijver Deze verpakking bevat 5kg Lees voor gebruik van dit product eerst het etiket en de productinforma   Download hier het Veiligheidsblad   2.2. Etiketteringselementen   Signaalwoord:Waarschuwing Gevarenaanduidingen:H302 Schadelijk bij inslikken.H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Aanvulling:EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

De Boer Drachten

Pool Power Mini 20 gr. zijn langzaam oplossende desinfectie tabletten van 20 gr, die zorgen voor continu desinfectie van zwembadwater. Toelatingsnummer 11798 N. Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver. Verpakking 5 kg. 8717496960276 38717496960277 38717496960277 7010012123 7010012123 Soort: Desinfectiemiddel | EAN-code: 8717496960276 | Art. nr. leverancier: 7010012123 | Merk: Pool Power | Materiaal wand: Trichloorisocyanuurzuur | Gewicht in kg: 5,1 Kg | Kleur1: Wit 8717496960276 38717496960277 38717496960277 7010012123 7010012123 Soort: Desinfectiemiddel | EAN-code: 8717496960276 | Art. nr. leverancier: 7010012123 | Merk: Pool Power | Materiaal wand: Trichloorisocyanuurzuur | Gewicht in kg: 5,1 Kg | Kleur1: Wit Zwembad reiniging

Badenstrand

Chloortabletten Mini 20 g Pool Power 5 kg. De Mini 20 g chloortabletten van het merk Pool Power zijn langzaam oplossend en zorgen voor continue desinfectie van het zwembadwater. Deze chloortabletten kunnen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met een chloordrijver. Voor gebruik kunt u indien nodig het beste de pH-waarde corrigeren tussen de 7,2 en 7,6. Het is heel belangrijk om het product nooit te mengen met andere (zwembad) chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend.

Productpine

Natriumtrichloorcyanuraat, 90% actief chloor, 20 grams tablet Langzaam oplossende tabletten die zorgen voor een continue desinfectie Deze chloortabletten kunnen gebruikt worden met de Speedy Pool Chlorinator Emmer van 5 kg

Mr. Big inspecting products

alt tekst Productvideo


alt tekst Prijshistorie