Vergelijk & vind de Beste Prijs

Hg X Houtwormmiddel Spray 500ml

Shop Prijs▲ Verzendkosten Totale prijs  
€10.77
€13.99

€5.95 €16.72 HgXHoutwormmiddelSpray500ml
8711577056704
Site bezoeken
€5.95
€10.91
€13.99

€4.95 €15.86 HgXHoutwormmiddelSpray500ml
8711577056704
Site bezoeken
€4.95
€11.19
€13.99

€4.95 €16.14 HgXHoutwormmiddelSpray500ml
8711577056704
Site bezoeken
€4.95
€11.19
€13.99

€4.95 €16.14 HgXHoutwormmiddelSpray500ml
8711577056704
Site bezoeken
€4.95
€11.47
€13.99

€4.95 €16.42 HgXHoutwormmiddelSpray500ml
8711577056704
Site bezoeken
€4.95
€12.15

€3.90 €16.05 HGXTegenHoutworm500ml
8711577056704
Site bezoeken
€3.90
€12.79

€3.95 €16.74 HGXHoutwormmiddel500ML
8711577056704
Site bezoeken
€3.95
€12.79

€3.95 €16.74 HGXtegenhoutworm500ml
8711577056704
Site bezoeken
€3.95
€12.99

€3.95 €16.94 SchoonmaakmiddelHGXHoutwormHQproducts
8711577056704
Site bezoeken
€3.95
€13.99

€5.95 €19.94 HgXTegenHoutworm500Ml
8711577056704
Site bezoeken
€5.95
€16.42

Gratis €16.42 HGTegenHoutworm05L
8711577056704
Site bezoeken
Gratis

Beschrijving

Koopjesdrogisterij

X Houtwormmiddel spray (500ml)-HG X Houtwormmiddel spray - Biocide 13474N HGX tegen houtworm is een effectieve manier voor het bestrijden van houtworm en andere hout aantastende insecten zoals de huisboktor en spinthoutkever. Ook voorkomt het gedurende een lange periode heraantasting door deze insecten. Het product is het vlekvrij, nagenoeg reukloos en tast het de ozonlaag niet aan. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast. Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten dienen te worden verwijderd als chemisch afval. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling Werkzame stof: Permethrin 2g/liter Andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stoffen: kerosin, lichte fractie, met waterstof behandeld. Gebruik Ontdoe het te behandelen oppervlak vooraf van stof, vuil en boormeel. Verwijder tevens door middel van schuren of een verfafbijtmiddel eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. Bespuit het hout of breng het product aan met een kwastje. Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden. Bijzondere gevaren H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken EUH205: Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.  P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden P262: Contact met de ogen, huid of kleding vermijden P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P273: Voorkom lozing in het milieu P301+P310 Na inslikken" Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.  P331: Geen braken opwekken P501: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving Bevat kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld.  

OnlineDrogist

HG X Houtwormmiddel spray - Biocide 13474N HGX tegen houtworm is een effectieve manier voor het bestrijden van houtworm en andere hout aantastende insecten zoals de huisboktor en spinthoutkever. Ook voorkomt het gedurende een lange periode heraantasting door deze insecten. Het product is het vlekvrij, nagenoeg reukloos en tast het de ozonlaag niet aan. Wettelijk gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast. Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten dienen te worden verwijderd als chemisch afval. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling Werkzame stof: Permethrin 2g/liter Andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stoffen: kerosin, lichte fractie, met waterstof behandeld. Gebruik Ontdoe het te behandelen oppervlak vooraf van stof, vuil en boormeel. Verwijder tevens door middel van schuren of een verfafbijtmiddel eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. Bespuit het hout of breng het product aan met een kwastje. Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden. Bijzondere gevaren H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken EUH205: Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.  P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden P262: Contact met de ogen, huid of kleding vermijden P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P273: Voorkom lozing in het milieu P301+P310 Na inslikken" Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.  P331: Geen braken opwekken P501: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving Bevat kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld.  

Drogist

HG X tegen houtworm 500ml op voorraad. Voor 20:00 besteld, volgende werkdag in huis. Gratis verzending vanaf 20,-. HG X Houtwormmiddel bestrijdt houtworm en andere houtaantastende insecten zoals huisboktor en sprinthoutkever. Daarnaast biedt het gedurende een lange tijd bescherming tegen heraantasting door deze insecten. Dit product is vlekvrij en geurloos.Tegen houtworm, huisboktor en spinthoutkeverVoorkomt gedurende lange tijd heraantastingTast de ozonlaag niet aanVlekvrijHoe gebruik je HGX spray tegen houtworm?Houtworm bestrijden? Volg onderstaande stappen om houtworm en andere hout aantastende insecten te bestrijden met HGX spray tegen houtworm:Ontdoe het te behandelen oppervlak vooraf van stof, vuil en boormeel. Verwijder vooraf tevens eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. Bespuit het hout met het houtwormbestrijdingsmiddel en breng zo tenminste ca 250 ml per m2 op. De vereiste hoeveelheid desnoods in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat de vloeistof per bewerking niet afdruipt. Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden.GevaarKan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud/verpakking verwerken volgende plaatselijke, regionale, nationale en internationale voorschriften. AttentieFles rechtop vervoeren en bewaren.

Tooltopper

* HGX houtwormmiddel verdelgt houtworm en andere houtaantastende insekten zoals bijvoorbeeld huisboktor en spinthoutkever. * Daarnaast voorkomt het tevens gedurende een lange periode heraantasting door deze insekten. * Verwijder vooraf stof, vuil en boormeel. * Verwijder tevens door middel van schuren of een verfafbijtmiddel eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. * Bespuit het hout of breng het produkt aan met een kwastje. * Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden. * Gebruik biociden veilig. * Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * Inhoud: 0,5 ltr

DeOnlineDrogist

HG X houtwormmiddel verdelgt houtworm en andere houtaantastende insekten zoals bijvoorbeeld huisboktor en spinthoutkever. Daarnaast voorkomt het tevens gedurende een lange periode heraantasting door deze insekten. Hoe te gebruiken?Verwijder vooraf stof, vuil en boormeel. Verwijder tevens door middel van schuren of een verfafbijtmiddel eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. Bespuit het hout of breng het produkt aan met een kwastje. Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden

VidaXL

Hg Tegen Houtworm 0,5LToepassing: Effectieve manier om houtworm en andere hout aantastende insecten, zoals huisboktor en spinthoutkever, te bestrijdenVoorkomt voor een langere periode heraantasting door deze insectenDe spray is vlekvrij, reukloos en tast de ozonlaag niet aan

Plein

HG Houtworm Verdelger HGX houtwormmiddel verdelgt houtworm en andere houtaantastende insekten zoals bijvoorbeeld huisboktor en spinthoutkever. Daarnaast voorkomt het tevens gedurende een lange periode heraantasting door deze insekten.

Allekabels

Merk: HGX, Inhoud: 500 ml, Toepassing: Bestrijden van houtworm.

Specificaties

Hg X Houtwormmiddel Spray 500ml
8711577056704